Om mig

Vejleder

Mit navn er Malene Moll Vandel, jeg er 42 år og er uddannet Uddannelses- og Erhvervsvejleder. Jeg har arbejdet som UU-vejleder i 10 år og som tværgående rådgiver på uddannelses- og ungeområdet i Ringsted Kommune i lidt over 1 år. Jeg brænder for at hjælpe mennesker med at finde den uddannelsesvej, der passer dem, og at finde vej gennem uddannelsessystemet samt love, regler og adgangskrav på området.

Jeg har selv en speciel uddannelseshistorik og har derfor en helhedsorienteret tilgang til mennesker og deres uddannelsesvalg, hvilket betyder, at jeg ikke blot tager udgangspunkt i enkeltstående parametre som karakterer, parathedsvurdering eller adgangskrav, men i et helhedsbillede af dine ønsker, drømme, kompetencer og forudsætninger. Der findes en vej til alle, og jeg kan hjælpe dig med at lægge en plan for, hvordan du når dit mål.

Nedenfor finder du en liste over alle de områder, jeg har arbejdet med gennem de sidste 10+ år, og som jeg har et indgående kendskab til.

 

Arbejdsområder:

 • Uddannelsesvejledning (individuel og kollektiv vejledning)
 • Uddannelsesplaner
 • Uddannelsesparathedsvurderinger (UPV)
 • Ansøgning til ungdomsuddannelser på optagelse.dk
 • Uddannelsessystemet
 • Adgangskrav
 • Brobygning
 • Praktik-formidling
 • Mentoropgaver
 • Unges trivsel
 • Opbygning og udvikling af tværsektorielle samarbejdsformer og netværk
 • Implementering af 15+ reformer på uddannelsesområdet 2009-nu
 • Formidling af lovændringer
 • Netværkssamarbejde og opfølgning
 • Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
 • Den nye kontaktpersonordning i KUI
 • Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Ud- og afvikling af div. projekter på uddannelses- og ungeområdet
 • Kendskab til og erfaring med gruppen af højt begavede børn, og de udfordringer, der knytter sig til denne gruppe.

Jeg har desuden en baggrund i den danske film- og tv-branche, der gør, at jeg har et stort kendskab til de kreative fagområder og tilgangen til uddannelser og job på dette område.

Projekter jeg har været med til at ud- og afvikle:

Job8 – en nytænkning af det gamle uddannelsesmesse-begreb og et 2 dages arrangement for 1200 8. klasseelever på Vestegnen.

Upgrade – et intensivt læringsforløb i dansk, matematik og vejledning for unge, der ikke har fået 02 i folkeskolen. I samarbejde m. Region H og KVUC.

Upgrade

Uddannelse i Centrum – et uddannelsesarrangement sat i utraditionelle rammer for at få flere unge og deres forældre til at få øjnene op for mulighederne lokalt og særligt inden for erhvervsuddannelserne.

Uddannelse blev sat i centrum

Unge og Stress – et projekt søsat af sundhedscenteret i Ringsted Kommune og faciliteret af ungdomspsykiatrien, PPR og Ungeenheden. Ved inddragelse af alle nye 1.g’ere på det lokale gymnasium og Dacapo totalteater udvikler vi en digital værktøjskasse, der kan bruges i arbejdet med de unge om temaet stress/mistrivsel.